Loading...
EKINUIS – početna 2018-05-30T19:27:36+00:00

Inspirišu nas izvanrednost i inovacije

Pogledajte naše projekte, upoznajte se sa našim timom i javite nam se za saradnju.

ČIME SE BAVI EKINUIS?

EKINUIS je naučno istraživački ekonomski institut koji se bavi kreriranjem strategija i implementacijom taktita u nastupu kompanija na tržištima regiona, koristeći najsavremenija znanja i alate.

Oblasti našeg užeg fokusa su poljoprivreda, turizam, infrastruktura, ekologija, energetska efikasnost, zdravstvo i obrazovanje.

Pored saradnje sa kompanijama, nevladinim organizacijama, naučnim akademijama i institutima, okrenuti smo i svim istaknutim pojedincima, koji su zainteresovani za saradnju sa EKINUIS-om. Posebnu pažnju posvećujemo studentima ekonoskih fakulteta koje aktivno uključujemo u praktična istraživanja i projekte.

EKINUIS – institut svjetske klase

EKINUIS je posvjećen dostizanju izvanrednosti kroz stalne inovacije u načinu razmišljanja, sistemu prikipljanja i analize podataka, i donošenju smislenih i korisnih zaključaka. Ono što nas posebno izdvaja je to što smo stečeno iskustvo uvjek spremni da podjelimo.

  • Internacionalni fokus – naši klijenti, saradnici i partneri dolazi iz svih delova sveta

  • Nauka i umetnost – simbioza na kojoj insistiramo

  • Ljudi, ne profit – jasni prioriteti

Javite nam se i posjetite nas. Uvjerite se sami u kvalitet usluga koja pružamo i iskustvo koje su naši članovi sticali decenijama.

EKINUIS vrednosti

Misija EKINUIS-a je da istražuje, predlaže, objašnjava i upozorava o konkretnim aktivnostima i mjerama za poboljšanje efikasnosti mjera ekonomske politike, podizanje konkurentnosti privrede i životnog standarda građana Bosne i Hercegovine. Biti prepoznat kao lider u primijenjenim ekonomskim znanjima u Bosni i Hercegovini.

Dijelanje na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji se trudi da ispuni i prevaziđe sva očekivanja. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo pozitivne ishode.  Kontinuiranim inovacijama i ekspanzijama naših programa omogućavamo mogućnost rasta i razvoja, kao i dugoročnu i kvalitetniju budućnost. U našoj saradnji sa partnerima verujemo u obostrane fer odnose.

Osigurati kontinuirani rast prepoznatljivosti Instituta kao lidera u domenu primjenjenih ekonomskih istraživanja u BiH. Unaprijediti kvalitet realiziranih istraživanja usporedivih sa najboljom svjetskom praksom. Povećati broj međunarodnih projekata Instituta. Stalno istraživanje tržišta, predviđanje i ispunjavanje zahteva, potreba i očekivanja.

Proširiti spektar usluga Instituta kroz osiguranje tehničke podrške i edukacije za korisnike istraživanja. Proširiti portfolio istraživanja Instituta prema relativno manje istraženim oblastima. Staviti Institut u funkciju razvoja istraživačke dimenzije nastavnika i saradnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Misija EKINUIS-a je da istražuje, predlaže, objašnjava i upozorava o konkretnim aktivnostima i mjerama za poboljšanje efikasnosti mjera ekonomske politike, podizanje konkurentnosti privrede i životnog standarda građana Bosne i Hercegovine. Biti prepoznat kao lider u primijenjenim ekonomskim znanjima u Bosni i Hercegovini.

Dijelanje na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji se trudi da ispuni i prevaziđe sva očekivanja. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo pozitivne ishode.  Kontinuiranim inovacijama i ekspanzijama naših programa omogućavamo mogućnost rasta i razvoja, kao i dugoročnu i kvalitetniju budućnost. U našoj saradnji sa partnerima verujemo u obostrane fer odnose.

Osigurati kontinuirani rast prepoznatljivosti Instituta kao lidera u domenu primjenjenih ekonomskih istraživanja u BiH. Unaprijediti kvalitet realiziranih istraživanja usporedivih sa najboljom svjetskom praksom. Povećati broj međunarodnih projekata Instituta. Stalno istraživanje tržišta, predviđanje i ispunjavanje zahteva, potreba i očekivanja.

Proširiti spektar usluga Instituta kroz osiguranje tehničke podrške i edukacije za korisnike istraživanja. Proširiti portfolio istraživanja Instituta prema relativno manje istraženim oblastima. Staviti Institut u funkciju razvoja istraživačke dimenzije nastavnika i saradnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

PROJEKTI

Saznajte više

DOGAĐAJI

Pratite naše novosti

Ekonomija prožima gotovo sve ljudske delatnosti, te moramo ostati informisani

OSTANIMO U KONTAKTU

Periodično ćete dobijati vesti o najvažnijim Ekinuis aktivnostima

EKINUIS DOGAĐAJI

KONTAKT INFO

Alekse Šantića 3, Pale, Istočno Sarajevo

Phone: + 387 60 65 90 90 30

Web: Ekinuis

NAJNOVIJE VESTI